Q-keurmerkWatersnip 15
1191 TH Ouderkerk a/d Amstel
M 06 21157851
E kitty@trihodos.nl

Training 'Fit op het werk' voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en assistenten

Doel

Het optimaliseren van uw werkhouding, werkwijze en het optimaal leren instellen van uw werkplek om werkgerelateerde klachten te voorkomen.

Vooraf gesprek en analyse

· door middel van een gesprek en een risico-inventarisatie waarbij de criteria voor ergonomie in de tandheelkunde gehanteerd worden.
· door middel van foto’s van de werkhouding van de deelnemers en een vragenlijst over werktaken, werkplek, werkdruk, werkwijze en werktijden.

Locatie

Bij u in de regio, on the job.

Tijdsduur

Intake en risico-inventarisatie van de werkplek (2 uur)
Groepstraining: 2 dagdelen.

Inhoud

· Vragenlijst en foto's: bespreken, terugkoppelen en risico's inventariseren.
· Bespreken doel en verwachtingen van de deelnemers.
· Werkplek: optimaal instellen van tandartsenstoel, licht instellen, four-handed dentistry, opstelling instrumentaria, uurposities.
· Werkwijze en werkhouding: optimaliseren van houding en beweging volgens NEN-ISO norm 11226, positie van patiënt, hanteren van instrumenten.
· Praktische oefeningen voor uw fysieke en mentale houding vóór, tijdens en na het werk.
· Achterhalen welke belemmeringen en motivaties aanwezig zijn. Aandachts- en bewustzijnstraining ( mindfulness). Een methode om werkelijk in beweging te komen