Q-keurmerkWatersnip 15
1191 TH Ouderkerk a/d Amstel
M 06 21157851
E kitty@trihodos.nl

Training 'Vitaal in het Werk' voor medewerkers in alle sectoren

Doel

Deze training is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Hoe staat u in uw werk en hoe beweegt u zich in uw werk?

Veel van uw werkzaamheden en houdingen krijgen een routinematig patroon. U staat stil bij de persoonlijke werkhouding en werkwijze die u ontwikkeld heeft in uw werk; een spiegeling die bijdraagt aan bewustwording. U maakt de balans op van energiegevers en energievreters.
U ervaart wat de verandering van houding, beweging, ontspanning en ademhaling voor grote effecten heeft op uw lichamelijk en geestelijk welbevinden. Tegelijkertijd ontstaat er door de verandering in lichaamstaal een andere interactie met uw omgeving.

Locatie

Op locatie, of in overleg elders.

Tijdsduur

Groepstraining: 2 dagdelen.

Inhoud

· Spiegeling van uw letterlijke en figuurlijke houding in uw werk.
· Bewust worden van uw patronen in de werkwijze.
· Ontdekken van mogelijkheden voor verandering.
· Praktisch toepassen in de werksituatie.
· Met behulp van de RET methode leren dat de situatie niet altijd de oorzaak is van stress, maar de irrationele gedachte die men heeft over de situatie.